Uddannelse, arbejdsmiljø & samarbejde

Det er nu muligt at søge et engangsbeløb på 10.000 kr. til afholdelse af aktiviteter, der skal understøtte samarbejdet blandt medarbejderne på de enkelte virksomheder.

Aktiviteterne kan eksempelvis være en teambuilding dag, som kan være med til at fremme trivslen på arbejdspladsen ved at binde medarbejderne tættere sammen. Teambuilding blandt medarbejderne kan også være en positiv faktor i det psykiske arbejdsmiljø, idet det altid vil være vigtigt at have en psykologisk tryghed blandt sine kollegaer.

Andre aktiviteter kan også være en workshop, hvor medarbejderne bliver engageret i et emne, som kan komme hele virksomheden til gavn. Fordelen ved en workshop er, at medarbejderne ikke skal sidde stille, men i stedet aktiveres. Emnerne for en workshop kan være mange, men fælles for dem er, at de skal understøtte samarbejdet på virksomheden.

Det kan også være, at I har en spændende idé om et foredrag på virksomheden omkring samarbejde, eller måske har I jeres helt egen idé til en dag for jeres medarbejdere. I princippet er det eneste krav, at omdrejningspunktet er samarbejde blandt medarbejderne på virksomheden.

Ansøg om økonomisk tilskud

For at få udbetalt engangsbeløbet skal I udfylde et ansøgningsskema, hvor aktiviteten beskrives. Der kan ansøges om et engangsbeløb på 10.000 kr. Når ansøgningen er godkendt, og aktiviteten er afholdt, udbetales pengene fra fonden.

Det er et krav, at virksomheden er medlem af GLS-A, eller har en tiltrædelsesaftale til en overenskomst indgået mellem GLS-A og 3F eller HK Privat.

Ansøgningsskema