Samarbejdet i virksomhederne | SAMGO

Det daglige samarbejde på alle virksomheder udvikles i et samspil mellem ledelse og ansatte.

Samarbejdsaftalen gælder for alle virksomheder. For virksomheder inden for jordbruget med mindst 25 ansatte, er der regler om etablering af samarbejdsudvalg (SU).

Samarbejdet er afgørende for udvikling og effektivisering af virksomhederne og en fælles interesse for ledelse og ansatte. Virksomhedernes konkurrencedygtighed og medarbejdernes arbejdstilfredshed er en forudsætning for virksomhedernes udvikling og medarbejdernes trivsel.

Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden i overensstemmelse med nærværende aftale.

Virksomheder, som er medlem af GLS-A, kan få hjælp af samarbejdskonsulenter i alle spørgsmål om samarbejdet på virksomheden. Det kan være hjælp til at inspirere, motivere og styrke medarbejdertrivsel og virksomhedernes konkurrencedygtighed, gennem sparring og rådgivning af samarbejdsudvalgene.

Læs aftalen her.

Seneste nyheder