Samarbejdsforum for det Grønne Område (SAMGO) er et udvalg sammensat af repræsentanter for          GLS-A, 3F, HK, Dansk Metal og Foreningen af danske Inseminører. Udvalget skal sørge for hjælp og rådgivning til virksomhedernes samarbejdsudvalg i alle samarbejdsspørgsmål – også hvis samarbejdet er udfordret på den enkelte virksomhed.

Formål

SAMGO har som målsætning:

  • at bidrage til at opbygge de bedst mulige samarbejdsrelationer og en god forståelse for den fælles virkelighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på de enkelte virksomheder til gavn for trivsel og produktivitet,
  • at tilbyde virksomhedernes samarbejdsudvalg støtte gennem projektinitiativer, der med baggrund i den økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske udvikling, kan bidrage til forbedret konkurrenceevne gennem udvikling, vækst og sikring af en veluddannet arbejdsstyrke.
Opgaver
  • at udføre et oplysnings- vejlednings- og udviklingsarbejde til fremme af samarbejdet i virksomhederne,
  • at bistå ved oprettelse af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres virksomhed
  • at være organ for behandling af uoverensstemmelser iht. Samarbejdsaftalen.

Til at udføre opgaverne for SAMGO er der etableret en konsulenttjeneste – se afsnittet herom her.

Sammensætning

Samarbejdsforum for det grønne område er indgået mellem nedennævnte organisationer:

  • Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
  • 3F Den grønne gruppe
  • HK/Privat
  • Dansk Metalarbejderforbund
  • Foreningen af danske Inseminører
Aftalen

Se SAMGO-aftalen her