• at udføre et oplysnings- vejlednings- og udviklingsarbejde til fremme af samarbejdet i virksomhederne,
  • at bistå ved oprettelse af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres virksomhed
  • at være organ for behandling af uoverensstemmelser iht. Samarbejdsaftalen.

Til at udføre opgaverne for SAMGO er der etableret en konsulenttjeneste – se afsnittet herom her.