Samarbejdsforum for det grønne område er indgået mellem nedennævnte organisationer:

  • Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
  • 3F Den grønne gruppe
  • HK/Privat
  • Dansk Metalarbejderforbund
  • Foreningen af danske Inseminører