Virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger 25 ansatte eller derover samt i virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger det industrielle område med 35 ansatte eller derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne.

Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden i overensstemmelse med nærværende aftale.