Overenskomstparterne GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal i regi af SAMGO (Samarbejdsforum for det Grønne Område) har indgået aftale om, at varetage håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane inden for parternes overenskomstområder.

Med aftalen varetager SAMGO inden for landbrug, skovbrug, gartneri, agroindustri m.fl. opgaven med at sikre, at virksomhederne overholder bestemmelserne på det psykosociale område vedrørende krænkende handlinger. Aftalen erstatter Arbejdstilsynets beføjelse til at føre kontrol og tilsyn med krænkende handlinger, medmindre en part ønsker, at Arbejdstilsynet skal håndtere behandlingen. Aftalen gælder for samtlige medarbejdere på virksomheden.

Aftalen vedrører krænkende handlinger på generelt niveau i virksomhederne. Konkrete sager om enkeltpersoner behandles på sædvanligvis efter de almindelige fagretlige regler i den relevante kollektive overenskomst.

Aftalen indeholder en procedure for, hvorledes uoverensstemmelser om håndtering af krænkende handlinger skal ske. Proceduren indbefatter involvering af SAMGO’s samarbejdskonsulenter, som skal forsøge at løse opgaven.

Det er muligt for den enkelte medarbejder at henvende sig anonymt til en af samarbejdskonsulenter, som herefter vurderer sagen og sikrer den bliver behandlet, hvis den er begrundet.

Kontaktoplysninger findes på www.samgo.dk.

Se aftalen om håndtering af krænkende handlinger her