Det er en del af SU’s opgave at være inddraget i tilrettelæggelsen af principper for virksomhedens personalepolitikker overfor de personalegrupper, der er repræsenteret i SU’s medarbejdergruppe.

Det kan være alt fra mobning og krænkende handlinger til politikker om f.eks. håndtering af sygefravær, uddannelse og omskoling, fastholdelse af medarbejdere med nedsat erhvervsevne eller andet.