Samarbejdsaftalen har stor fokus på ny teknologi. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredsheden.

Det er derfor også SU’s opgave at udarbejde principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi. SU skal desuden vurdere de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser, når der sker ændringer af væsentligt omfang ved indførelse af ny teknologi eller ændringer i bestående teknologi.

Indførelsen af ny teknologi betyder næsten altid forandringer – se afsnittet om forandringer.