Samarbejdskonsulenterne tilbyder afholdelse af workshops til SU, som metode til at arbejde med udvalgte emner inden for samarbejdsaftalens rammer. F.eks. kan SU efterspørge inspiration eller bistand til udvikling eller kvalificering af selve SU arbejdet – organisering, samarbejde, arbejdsform etc.

Det kan også være at SU efterspørger viden om et bestemt emne f.eks. social kapital.

Alt efter den enkelte virksomheds specifikke behov og udfordringer på samarbejdsområdet, sammensætter konsulenterne de enkelte temaer, så SU’s behov bliver imødekommet.

Workshops tilrettelægges oftest som et aktivitetspræget seminar eller kursus, hvor deltagerne selv arbejder meget aktivt med tingene.

Der kan også være oplæg fra samarbejdskonsulenterne.

Se mere i afsnittet om konsulenttjenestens ydelser.