Medarbejdernes trivsel og virksomhedernes konkurrenceevne går ”hånd i hånd” og begge dele er forudsætninger for at udvikle virksomheden.

Trivsel forudsætter et godt psykisk arbejdsmiljø og SU kan få hjælp af samarbejdskonsulenterne til at gennemføre trivselsmålinger (se punktet herom).

Se vejledning om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljøfællesskabet Jord til Bord her (er på ”trapperne”)

Særligt om mobning og chikane:

Hvis der forefindes mobning eller chikane på virksomheden, så er det helt sikkert, at de eller den udsatte medarbejder ikke trives og det vil give højere sygefravær på virksomheden. Mobning eller chikane kan både være mellem kollegaer, fra leder til medarbejder eller omvendt.  Samarbejdskonsulenterne kan hjælpe SU med sparring om mobning og chikane.

Se også NFA’s pjece om mobning her