Konsulenttjenestens bistand til samarbejdsudvalgene kan f.eks. være:

 • Bistand til oprettelse af samarbejdsudvalg
 • Inspiration til arbejdet i samarbejdsudvalget
 • Seminar eller temadag for samarbejdsudvalget om relevante emner
 • Seminarer for nye SU-medlemmer

Konsulenttjenesten tilbyder støtte i emner som f.eks.:

 • Samarbejdsudvalgets rolle, opgaver og ansvar
 • Visioner og strategiudvikling for samarbejdsudvalget
 • Samarbejdsudvalgets rolle som forandringsformidler, når virksomheden står over for forandringer
 • Hvilke opgaver der er vigtige at varetage og hvilke holdninger, der bør præge arbejdet i samarbejdsudvalget
 • Øge samarbejdsudvalgets medlemmers deltagelse i og gennemførelse af konstruktive møder og i erkendelse af ansvaret for aktiv, konstruktiv deltagelse i møderne.

Konsulenttjenesten rådgiver tillige virksomhederne inden for SU’s opgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen, f.eks. tilrettelæggelse af principper for:

 • Lokale velfærds- og arbejdsforhold
 • Personalepolitikker
 • Uddannelse og omskoling af ansatte (ny teknologi)
 • Det rummelige arbejdsmarked