Konsulenttjenesten tilbyder at gennemføre undersøgelser om det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse digitalt og deltagelse er helt anonymt. Det anvendte spørgeskema, Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), er udarbejdet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Spørgsmålene belyser 38 forskellige temaer, der fordeler sig på fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Arbejdets indhold og organisering
  2. Krav i arbejdet
  3. Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  4. Konflikter i arbejdet
  5. Trivsel i arbejdet.

De har alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) er blevet testet af NFA blandt 4.340 arbejdstagere i Danmark, der fordeler sig på 14 jobgrupper.

En virksomhed, som har gennemført undersøgelsen kan sammenligne sig med de resultater der foreligger på nationalt niveau. En virksomhed kan selvfølgelig også sammenligne egne resultater, når den har gennemført flere trivselsundersøgelser.