Forbedret konkurrenceevne ske bl.a. gennem sikring af en veluddannet arbejdsstyrke. En af SU’s opgaver er derfor også at udarbejde principper for uddannelse og omskoling af ansatte, der skal betjene ny teknologi.

Konsulenttjenesten tilbyder virksomhedernes samarbejdsudvalg støtte gennem projektinitiativer, der med baggrund i den økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske udvikling kan bidrage til forbedret konkurrenceevne gennem udvikling, vækst og sikring af en veluddannet arbejdsstyrke.