Det er en af opgaverne for SU at udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelsen og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden.

Forandringer kan dække over en række forskellige hændelser. Fx forretningsudvidelser, nedskæringer, outsourcing, insourcing, fusioner, virksomhedsopdelinger og omstrukturering. Arbejdets organisering og rammer kan blive udsat for en lang række af små og store ændringer så som flytning af arbejdspladser, implementering af ny teknologi, ændringer af krav til arbejdets udførelse, udskiftning af ledelse og medarbejdere samt introduktion af nye opgaver.

Forandringskrav kommer løbende som en naturlig konsekvens af udviklingen i vores omverden og kan give mange reaktioner i organisationen, både negative og positive.

Forandringer er et vilkår men måden vi gør det på er afgørende.

Samarbejdskonsulenterne tilbyder sparring til SU´s rolle og opgaver i forandringer.