Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

At arbejde med virksomhedens sociale kapital er derfor meget relevant at arbejde med i SU, fordi der er fokus på både virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdernes trivsel.

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Der er er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

  • Højere kvalitet og produktivitet.
  • Mere innovation og videndeling.
  • Bedre resultater i forhold til virksomhedens kerneopgave.
  • Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

Den sociale kapital i en virksomhed kan måles. Det sker ved at se på, hvordan virksomheden klarer sig ved at måle niveauet på følgende 3 forhold:

  • Samarbejde.
  • Tillid.
  • Retfærdighed.

Målingen af den sociale kapital kan virksomheden få hjælp til af samarbejdskonsulenterne.

Samarbejdskonsulenterne tilbyder også sparring til SU’s rolle og opgaver i forhold til arbejdet med social kapital.

Se mere om social kapital her